Δράσεις

  • Δράσεις
Δράσεις Μαρτίου

Το Μάρτιο είχαμε τη χαρά να πραγματοποιήσουμε συνολικά 7 δράσεις, εκ των οποίων οι τρεις ήταν διά ζώσης στη όμορφη Θεσσαλονίκη και στη Ναύπακτο, και οι υπόλοιπες εξ αποστάσεως.

1234
Next