Δράσεις

  • Δράσεις
Επιμορφωτικό Webinar για Επαιδευτικούς

Στις 10/10/2023 πραγματοποιήθηκε webinar με θέμα: Παρουσίαση της Εκπαιδευτικής πλατφόρμας, της φιλοσοφίας της, του ανθρώπινου δυναμικού της, των δυνατοτήτων που προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες και της σύνδεσής της με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και τα εργαστήρια νέων δεξιοτήτων

Επιμορφωτικό Webinar για Εκπαιδευτικούς

Θέμα του ενημερωτικού σεμιναρίου είναι η παρουσίαση της Εκπαιδευτικής πλατφόρμας, της φιλοσοφίας της, του ανθρώπινου δυναμικού της, των δυνατοτήτων που προσφέρει σε εκπαιδευτικούς και μαθητές/τριες και της σύνδεσής της με τον επαγγελματικό προσανατολισμό, τα προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και τα εργαστήρια νέων δεξιοτήτων.

Συμπόσιο Greek Women In Science

To συμπόσιο Greek Women In Science ήταν μια ευκαιρία για τις γυναίκες επιστήμονες να μιλήσουν για τα προβλήματα αλλά και τα επιτεύγματα τους, να εμπνεύσουν και να γίνουν περισσότερο ορατές.

Prev
1234