Προφίλ Εθελοντών

Διδακτορικές Σπουδές

Αθήνα, Ελλάδα

Φαντέλ Άννα-Μαρία

Φαρμακευτική Χημεία

Λίγα λόγια για εμένα

Από πολύ νεαρή ηλικία είχα μεγάλη κλίση στις τέχνες, η ζωγραφική με την οποία ακόμα και σήμερα ασχολούμαι αποτελούσε ένα μέσω έκφρασης. Έχω δουλέψει με πολλά είδη λάδι, κάρβουνο αρχιτεκτονικό σχέδιο, ελεύθερο σχέδιο με έργα μου να έχουν βραβευθεί σε διεθνείς οργανισμούς και άλλα να έχουν δημοσιευθεί ως εικόνες σε βιβλία και έντυπα. Ο χώρος του σχεδιασμού και της ανακάλυψης νέων φαρμάκων αποτέλεσε για εμένα έναν τρόπο ένταξης του δημιουργικού τρόπου σκέψης και της ανάγκης για δημιουργία στις επιστήμες υγείας. Αρχικά ολοκλήρωσα τις σπουδές μου στο Τμήμα Χημείας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, όπου είχα και την πρώτη επαφή μου στο σχεδιασμό και τη οργανική σύνθεση ενώσεων με αντικαρκινικές ιδιότητες. Έπειτα ξεκίνησε η ερευνητική μου πορεία στο Τομέα του σχεδιασμού και ανακάλυψης νέων φαρμάκων, μετά την ολοκλήρωση των μεταπτυχιακών μου σπουδών στο τομέα της Φαρμακευτικής Χημείας, του τμήματος Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών και έπειτα ακολούθησε η Διδακτορική διατριβή μου στον ίδιο τομέα με πλήρη υποτροφία μέσω του Τμήματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ).

Γιατί διάλεξα την καριέρα μου

Η συμβολή σε “κάτι” καινούργιο, καινοτόμο, αποτέλεσε βασικό κριτήριο των αποφάσεων και στόχος στην έως σήμερα ερευνητική μου δραστηριότητα.

Γιατί έγινα εθελοντἠς στο R.E.A.L Science

Η αξιόλογη ομάδα καταρτησμένων επιστημόνων καθώς επίσης και η δραστηριότητα της πλατφόρμας.