Μαρία Κυρίτση

Βιολογία

Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

Μεταπτυχιακές σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα:

Ονομάζομαι Μαρία Κυρίτση και είμαι Βιολόγος απόφοιτος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ολοκληρώνω τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο τμήμα Βιολογίας του Α.Π.Θ. με κατεύθυνση στη βιοτεχνολογία, μοριακό και μικροβιολογικό έλεγχο των τροφίμων. Το τελευταίο διάστημα προσπαθώ να ασχοληθώ με την επικοινωνία της επιστήμης στο ευρύ κοινό, μέσα από διάφορες εθελοντικές προσπάθειες.

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου:

Ο θαυμασμός μου για την επιστήμη της Βιολογίας ξεκίνησε από τα πρώτα μαθήματα Βιολογίας στο σχολείο και γίνεται ολοένα και εντονότερος, όπως και ο ενθουσιασμός μου για την έρευνα. Συνεχίζω να διαλέγω την επιστήμη της Βιολογίας γιατί μου αρέσει να διερευνώ αυτά που ακόμη δεν καταλαβαίνουμε ή δεν γνωρίζουμε την ύπαρξή τους, αλλά παίζουν καθοριστικό ρόλο στη ζωή στον πλανήτη μας.

Γιατί έγινα εθελόντρια στο R.E.A.L Science

Βρίσκω εξαιρετικά εποικοδομητικό το να προσπαθείς να επικοινωνήσεις τις γνώσεις της επιστήμης στο ευρύ κοινό, πόσο μάλλον στα παιδιά. Άλλωστε, μου αρέσει να μιλάω για τη Βιολογία – πολύ!

Εξειδίκευση

Βιοτεχνολογία
Γενική Βιολογία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment