Ελένη Βασιλειάδη

Παιδαγωγική

Θάσος

Ελλάδα

Προπτυχιακές σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα:

Είμαι απόφοιτη του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο τρίτο έτος των σπουδών μου φοίτησα για ένα εξάμηνο στο Πανεπιστήμιο της Ουψάλα της Σουηδίας, μέσω του προγράμματος Erasmus+ για σπουδές, όπου εκεί πυροδοτήθηκε το ενδιαφέρον μου για έναν από τους τομείς της παιδαγωγικής επιστήμης, την συγκριτική παιδαγωγική, με την οποία θα ήθελα να ασχοληθώ περαιτέρω στην καριέρα μου. Η επαφή μου με την επιστήμη δεν τελειώνει στις κοινωνικές επιστήμες αλλά επεκτείνεται και στις θετικές, αφού το χόμπι μου είναι η αστρονομία. Με λίγα λόγια, αγαπώ την επιστήμη και επιθυμώ να σταδιοδρομήσω σε αυτή κάτι που πιστεύω ότι πηγάζει από την ανάγκη μου να προσφέρω και να κάνω τις ζωές των άλλων ανθρώπων έστω και λίγο καλύτερες. Σήμερα ασχολούμαι εθελοντικά με τη γυναικεία ενδυνάμωση και τον επαγγελματικό μαθητών/μαθητριών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου:

Ένα από τα όνειρα των περισσότερων παιδιών σχετικά με την επαγγελματική τους πορεία είναι να γίνουν δάσκαλοι ή δασκάλες. Εγώ παρόλα αυτά δεν ήμουν ένα από αυτά τα παιδιά. Όμως τρία από τα ενδιαφέροντά μου με οδήγησαν στο μονοπάτι της Παιδαγωγικής. Αρχικά, το ενδιαφέρον μου να ακολουθήσω κοινωνικές σπουδές, θεωρώντας πως έτσι θα μπορέσω να μελετάω για την κοινωνία, να προσφέρω σε αυτή και κατ’ επέκταση να την κάνω έμπρακτα καλύτερη. Έπειτα, η αγάπη μου για τις θετικές επιστήμες με οδήγησε στον στόχο να μεταδώσω αυτή την αγάπη σε άλλους και τέλος, η επιθυμία μου να ασχοληθώ με την ηλικιακή ομάδα παιδιών Δημοτικού.

Γιατί έγινα εθελόντρια στο R.E.A.L Science

Η ερώτηση ‘’Τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις;’’ ήταν η ερώτηση που με δυσανασχετούσε σε όλη μου η μαθητική ζωή γιατί μου άρεσαν πάντα πολλά και διαφορετικά επαγγέλματα. Ωστόσο, ακόμα και αν εγώ η ίδια αντιμετώπιζα δυσκολίες στο να επιλέξω σε ποια σχολή θα ήθελα να εισαχθώ, ήδη από τη Γ’ Γυμνασίου που διδάχτηκα το μάθημα του επαγγελματικού προσανατολισμού, έψαχνα μόνη μου πώς λειτουργεί το σύστημα με τις κατευθύνσεις και τις σχολές στο Λύκειο και βοηθούσα τους συμμαθητές/ συμμαθήτριες μου να σκεφτούν τι θα ενδιέφερε τους ίδιους. Μέσω του R.E.A.L Science, θα ήθελα να βοηθήσω εξίσου τους μαθητές/μαθήτριες να έρθουν αρχικά σε επαφή με λεπτομέρειες του κλάδου μου και σε δεύτερο επίπεδο να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε τους επιλογή μπορεί να τους οδηγήσει σε πολλά μονοπάτια, χωρίς αυτό να θεωρείται λάθος ή αποτυχία.

Εξειδίκευση

Παιδαγωγικά
Αστρονομία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment