Κατερινα Μπομπολάκη

Διοίκηση τουρισμού & τουριστικών επιχειρήσεων

Χανιά, Κρητη

Ελλάδα

Διδακτορικἐς σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα:

Ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές και μεταπτυχιακές μου σπουδές στη διοίκηση τουρισμού και τουριστικών επιχειρήσεων. Είμαι εκπαιδευτικός στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση και πιστοποιημένη εκπαιδεύτρια ενηλίκων. Αγαπώ και υποστηρίζω τη δια βίου μάθηση και αν χαρακτήριζα τον εαυτό μου η λέξη που θα χρησιμοποιούσα είναι “μαθήτρια”. Η γνώση προέρχεται από παντού και για όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Από το Δεκέμβριο του 2021, είμαι διδακτορική φοιτήτρια στο τμήμα Διοίκησης επιχειρήσεων και τουρισμού.

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου:

Η αγάπη για τη δυναμική του τουρισμού όχι μόνο ως τομέας οικονομικής ανάπτυξης μιας περιοχής ή μιας χώρας ( μια μονοδιάστατη αντίληψη που επικρατεί ), αλλά ως μια κοινωνική δύναμη, που μπορεί να βοηθήσει να γίνει ο κόσμος αυτός πιο δίκαιος και πιο βιώσιμος .

Γιατί έγινα εθελόντρια στο R.E.A.L Science

Η μαθητική κοινότητα στην Ελλάδα έχει ανάγκη την σωστή και απρόσκοπτη πληροφόρηση από επιστήμονες από διάφορα επαγγελματικά πεδία. Πλατφόρμες όπως το Real Science, συμβάλλουν αρκετά στην αλληλεπίδραση μαθητών όλων των βαθμίδων με καταξιωμένους επιστήμονες.Η τεχνολογία βοηθάει να ενημερωθούν και οι μαθητές του πιο απομακρυσμένου σχολείου και να βοηθήσει τους μαθητές να θέσουν στόχους και να πάρουν αποφάσεις για τη ζωή και τις σπουδές τους.

Εξειδίκευση

Διδασκαλία
Διοίκηση τουρισμού