Ευστράτιος Ντουμανάκης

Μηχανολογία Οχημάτων

Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

Μεταπτυχιακές σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα

Εργάζομαι ως Μηχανολόγος Οχημάτων – Εκπαιδευτής και αργότερα Εκπαιδευτικός από το 1995 έχοντας την ιδιαίτερη χαρά να βλέπω σήμερα καταξιωμένους επαγγελματίες που υπήρξαν μαθητές μου.

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου

Η αγάπη για την τεχνολογία την μηχανολογία και ιδιαίτερα των οχημάτων σε συνδυασμό με μια έμφυτη
τάση διδασκαλίας.

Γιατί έγινα εθελοντἠς στο R.E.A.L Science

Η μετάδοση της τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε συνδυασμό με την συνεργασία και την ανταλλαγή απόψεων που στοχεύουν στη συμβουλευτική καθοδήγηση μαθητών-σπουδαστών και συναδέλφων.

 

 

Skills

Μηχανολογία
Διδασκαλία