Χρήστος Αφεντούλης

Οργάνωση & Διοίκηση Επιχειρήσεων

Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

Διδακτορικές σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα

Είμαι απόφοιτος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (2014), με Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στην Εφοδιαστική και Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο (2018). Το 2021 ξεκίνησα Διδακτορικές Σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με θέμα “Ανάπτυξη Θαλάσσιων Μεταφορών στην Αρκτική”. Εργάζομαι από το 2015 και συμμετέχω στο Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρίας Περιφερειακή Γ.Ι. Αφεντούλης Α.Ε. με κύρια ευθύνη στο Τμήμα Μηχανογράφησης και Εφοδιασμού. Παράλληλα από τον Σεπτέμβριο του 2020 δημιούργησα το project “Synthesis” για υπηρεσίες συμβουλευτικής επιχειρήσεων.

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου

Υπάρχουν πολλοί παράγοντες που συνέβαλαν στην πορεία μου αυτή. Αφενός η δημιουργικότητα μου και το ομαδικό πνεύμα με κατεύθυναν στη Διοίκηση Επιχειρήσεων. Αφετέρου η αγάπη μου για την έρευνα με ώθησαν στο να συνεχίσω τις σπουδές μου.

Γιατί έγινα εθελοντἠς στο R.E.A.L Science

Από τα πρώτα χρόνια των σπουδών μου με ενδιέφερε πολύ να συμμετέχω εθελοντικά και να συνεισφέρω όσο είναι δυνατόν σε ΜΚΟ/projects που ασχολούνται με την πολυπολιτισμικότητα, την εκπαίδευση και το περιβάλλον. Μέσα από τη πλατφόρμα, πιστεύω ότι θα μπορέσω να επικοινωνήσω την οπτική μου γύρω από την επιχειρηματικότητα και τον συνδυασμό ακαδημαϊκών σπουδών.

 

 

Skills

Διοίκηση Αλυσίδας Εφοδιασμού
Εφοδιαστική
Διοίκησης Επιχειρήσεων