Αρετή Μούρκα

Φυσική

Ηράκλειο

Ελλάδα

Διδακτορικἐς σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα:

Είμαι πτυχιούχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου του St. Andrews στο Ηνωμένο Βασίλειο (2013) και έλαβα αρχικά και πτυχία μου Bachelors (2007) και M.Sc. (2009) με διάκριση από το Τμήμα Φυσικής του Πανεπιστημίου Κρήτης στην Ελλάδα. Έχω συμμετάσχει σε πολλά ερευνητικά έργα στον τομέα της Αλληλεπίδρασης Λέιζερ με Υλικά και έχω λάβει εξειδίκευση στη διαμόρφωση ακτίνων λέιζερ, στη νανοτεχνολογία, στην επεξεργασία υλικών με λέιζερ, στην επιστήμη υλικών και σε εφαρμογές στον τομέα της βιο-φωτονικής. Η έρευνά μου έχει δημοσιευτεί σε >15 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων, που αντιστοιχούν σε >616 παραπομπές (το h-index είναι 10).

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου:

Ο πατέρας μου έδειξε σε εμένα και τον αδερφό μου το πώς να «εντοπίσω και να διορθώσω» πολλές συσκευές. Αυτό, μαζί με τις εγγενείς μου ικανότητες επίλυσης προβλημάτων, με ενέπνευσαν να επιλέξω την εφαρμοσμένη έρευνα. Επίσης, ήμουν καλή στα μαθηματικά και τη φυσική στο λύκειο.

Γιατί έγινα εθελόντρια στο R.E.A.L Science

Μέσω του mentoring μαθαίνουμε πολλά, αποκτάμε αυτοπεποίθηση και βελτιώνουμε τις δεξιότητές μας από μια σχέση καθοδήγησης!

Εξειδίκευση

Φυσική
Νανοτεχνολογία