Ειρήνη Φανουρία Πολίτη

Πολιτική Επιστήμη & Διεθνείς Σχέσεις

Κρήτη

Ελλάδα

Προπτυχιακές σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα:

Είμαι απόφοιτη του Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.Κατά τη διάρκεια των σπουδών μου συμμετείχα εθελοντικά σε διάφορες δράσεις και συνέδρια που διοργάνωνε η Σχολή μου. Επίσης, λόγω και του αντικειμένου των σπουδών μου ήμουν ενεργό μέλος του φοιτητικού κινήματος.Τώρα παράλληλα με την εργασία μου θα ήθελα να προχωρήσω και σε μεταπτυχιακές σπουδές.

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου:

Αρχικά το αντικείμενο των σπουδών μου μου ήταν εντελώς άγνωστο , μέχρι τη στιγμή που αποφάσισα, έπειτα από μια κακή σχέση με τα μαθηματικά, να αλλάξω κατεύθυνση.Έτσι, έκατσα και έψαξα όλες τις σχολές του μηχανογραφικού για να δω τι με ενδιέφερε. Τότε, ανακάλυψα τη σχολή μου και αποφάσισα ότι θέλω να σπουδάσω το συγκεκριμένο αντικείμενο.Πάντα τα ενδιαφέροντα μου και η κλίση μου με οδηγούσαν σε πιο κοινωνικά μονοπάτια και θεωρώ πως μέσα από τις σπουδές αυτές μπορείς να προσφέρειςστην κοινωνία μέσα από ένα, συνήθως, πιο θεσμικό ρόλο. Αν και σήμερα η πολιτική, ειδικά στη χώρα μας, έχει μια αρνητική χροιά θεωρώ ότι είναι στο χέρι μας να αλλάξουμε αυτό το αρνητικό κλίμα.

Γιατί έγινα εθελόντρια στο R.E.A.L Science

‘Εμαθα για τη συγκεκριμένη πλατφόρμα από μια πολύ καλή φίλη και ,όταν μου είπε για την συγκεκριμένη προσπάθεια χάρηκα ιδιαίτερα και αποφάσισα να συμμετέχω. Θεωρώ πως είναι πολύ σημαντικό οι νέοι να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες όσον αφορά την απόφαση που καλούνται να πάρουν.Δυστυχώς, ο επαγγελματικός προσανατολισμός είναι συχνά ανεπαρκής, ίσως και ανύπαρκτος σε κάποιες πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας ή και του εξωτερικού. Μακάρι τη βοήθεια και τη γνώση που δεν είχαμε εμείς να μπορέσουμε να την δώσουμε σε κάποιον άλλο και να κάνουμε τη ζωή του λίγο πιο εύκολη.

Εξειδίκευση

Ιχνηλάτηση κορονοϊού
Πολιτική Επιστήμη
Συνοδός σε Άτομα με Ειδικές Ανάγκες