Ευαγγελία Μπαλατσού

Γνωσιακή Νευροεπιστήμη

Αθήνα

Ελλάδα

Διδακτορικές σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα:

Είμαι Γνωσιακή Νευροεπιστήμονας και εργάζομαι στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ερευνώ πως ο ανθρώπινος ή τεχνητός εγκέφαλος καταλαβαίνει, επεξεργάζεται και παράγει τη γλώσσα. Είμαι επίσης η ιδρύτρια του Greek Girls Code, μιας κοινωνικής πρωτοβουλίας που έχει ως στόχο να αναδείξει τα κατορθώματα των Ελληνίδων γυναικών στην επιστήμη και την τεχνολογία.

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου:

Πάντα με συνάρπαζε η ανθρώπινη γλώσσα και επικοινωνία, η σχέση μεταξύ των λέξεων που χρησιμοποιούμε και των σκέψεων μας, καθώς και ο εγκέφαλος και η λειτουργικότητα του.

Γιατί έγινα εθελόντρια στο R.E.A.L Science

Θέλω να ενθαρρύνω περισσότερους νέους ανθρώπους να ασχοληθούν με τις επιστήμες και να συμβάλλουν στο να γίνει ο κόσμος ένα καλύτερο μέρος για όλους μας.

Εξειδίκευση

Νευροεπιστήμη
Προγραμματισμός

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment