Παγκάλου Μαρίνα

Χημικός

Ηράκλειο, Κρήτη

Ελλάδα

Μεταπτυχιακές σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα:

Είμαι απόφοιτη του Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Η διπλωματική μου εργασία ήταν στον κλάδο της ανόργανης συνθετικής χημείας με εφαρμογή στην συντήρηση αρχαιοτήτων. Παράλληλα, μέσω εξειδικευμένων μαθημάτων και πρακτικής άσκησης σε σχολείο, έλαβα Διδακτική Επάρκεια. Στην συνέχεια, ξεκίνησα τις μεταπτυχιακές μου σπουδές στο ίδιο τμήμα, με αντικείμενο έρευνας Τοξικολογία και Χημεία Τροφίμων. Το επιστημονικό μου ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην έρευνα των χημικών που ερχόμαστε καθημερινά σε επαφή και τους κινδύνους που διατρέχουν οι άνθρωποι από αυτά.

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου:

Ανέκαθεν με ενδιέφεραν οι θετικές επιστήμες και η ανακάλυψη νέων πραγμάτων, ένα ενδιαφέρον που έγινε πιο έντονο μέσα από τις προπτυχιακές μου σπουδές. Ο κλάδος της Χημείας καλύπτει ευρύ φάσμα επαγγελματικών ευκαιριών, γεγονός που προσφέρει ευελιξία και εναλλακτικές πιθανότητες καριέρας.

Γιατί έγινα εθελόντρια στο R.E.A.L Science

Μέσω της προσωπικής μου εμπειρίας και της πρακτικής άσκησης στο σχολείο, θεωρώ ότι ο επαγγελματικός προσανατολισμός εκλείπει από το σχολείο. Συνεπώς, θα ήταν χαρά μου να συμμετέχω σε κινήσεις που επικεντρώνονται στην συμβουλευτική των μαθητών και να βοηθήσω τους μαθητές με τυχόν απορίες που μπορεί να έχουν σχετικά με τις σπουδές στον κλάδο.

Εξειδίκευση

Ανόργανη συνθετική χημεία (Συντήρηση αρχαιοτήτων)
Τοξικολογία και Χημεία Τροφίμων
Διδακτική Επάρκεια