Ιακωβάκη Ευαγγελία

Φυσική – Εκπαιδευτικός

Τρίκαλα

Ελλάδα

Μεταπτυχιακές σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα:

Είμαι Φυσικός, το 1ο μετ/κο είναι στην Ιατρική Φυσική (Medical Physicist), εργαζόμουνα σε διάφορα Νοσ/μεια, ως Ακτινοφυσικός Ιατρικής. Το 2006 διορίστηκα ως Φυσικός σε δημόσιο Λύκειο. Από το 2016 έως σήμερα είμαι υπεύθυνη για τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών. Επισκέπτομαι τις σχολικές μονάδες, διοργανώνω ημερίδες και σεμινάρια με στόχο την καλύτερη δυνατή επιλογή σχολής. Τον Σεπτέμβριο, έχω κανονίσει σεμινάριο με θέμα: ” Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτινοβολίες στη ζωή μας” και θα επισκεφτώ σχολικές μονάδες

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου:

Η αγάπη στην Φυσική και η προσφορά στον συνάνθρωπο

Γιατί έγινα εθελόντρια στο R.E.A.L Science

Τα μέλη της πλατφόρμας έχουν συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό στην προώθηση καινοτόμου γνώσης, ενημέρωσης και το σημαντικότερο υπάρχει μια ουσιαστική αλληλεπίδραση μεταξύ διακεκριμένων νέων επιστημόνων

Εξειδίκευση

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση
Ιατρική Φυσική
Ακτινοφυσική