Τζανετού Ειρήνη

Χημεία

Αθήνα

Ελλάδα

Προπτυχιακές σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα:

Είμαι απόφοιτη του τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου Κρήτης με διπλωματική εργασία επικεντρωμένη στην ανόργανη συνθετική χημεία. Η λήψη του πτυχίου μου ακολουθήθηκε απο τετράμηνη πρακτική άσκηση σε ερευνητικό εργαστήριο του τομέα της βιοανόργανης χημείας στο Βέλγιο, στα πλαίσια του προγράμματος Εrasmus +playcement. Οι εφαρμογές της Χημείας στην βελτιστοποίηση της ανθρώπινης διαβίωσης και στην προσπάθεια αντιμετώπισης ασθενειών που μαστίζουν την εποχή μας, κεντρίζουν περισσότερο το ενδιαφέρον μου.

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου:

Μια καριέρα στις φυσικές επιστήμες προδιαγράφει μια ζωή η οποία καλύπτει την ανάγκη μου για συνεχή μάθηση, εξέλιξη και συνεργασία με σκοπό την επίτευξη ενός κοινού στόχου που θα επιφέρει έναν θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία

Γιατί έγινα εθελόντρια στο R.E.A.L Science

Θα ήθελα να προσφέρω όσο περισσότερο μπορώ στην εκλαΐκευση της επιστήμης και την προσέλκυση μεγαλύτερου μέρους του γυναικείου πληθυσμού στον επιστημονικό χώρο.

Εξειδίκευση

Ανόργανη συνθετική χημεία
Χημεία