Τσαγιοπούλου Σοφία

Εργαστήριο Η/Υ, Ιατρικής Πληροφορικής και Βϊοιατρικής-Απεικονιστικών Τεχνολογιών, Ιατρική Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Θεσσαλονίκη

Ελλάδα

Μεταπτυχιακές σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα:

Αφού ολοκλήρωσα τις προπτυχιακές μου σπουδές στη Θεολογική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και μετά από μία μακρόχρονη αναζήτηση εργασίας στην ειδικότητά μου, σήμερα συνεργάζομαι με το Εργαστήριο Η/Υ, Ιατρικής Πληροφορικής και Βϊοιατρικής-Απεικονιστικών Τεχνολογιών στην Ιατρική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Οι αρμοδιότητές μου περιλαμβάνουν τον προγραμματισμό των απαιτούμενων διαδικασιών για θέματα δεοντολογίας του έργου και τη διαχείριση των δραστηριοτήτων διάχυσης του έργου σε όλα τα μέσα. Παράλληλα παρακολουθώ το Διατμηματικό Πρόγραμμα Σπουδών Μεταπτυχιακής Ειδίκευσης «Σύγχρονες Ιατρικές Πράξεις: Δικαιϊκή Ρύθμιση και Βιοηθική Διάσταση».

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου:

Έχοντας εργαστεί στο συντονισμό για τη διεξαγωγή κλινικών μελετών μου δόθηκε η ευκαιρία να γνωρίσω τις αρχές βιοηθικής και δεοντολογίας που θα πρέπει να διέπουν κάθε ιατρική πράξη, κάτι που εναρμονίζεται απόλυτα με τις σπουδές μου και ταιριάζει με στοιχεία του χαρακτήρα και της προσωπικότητάς μου.

Γιατί έγινα εθελόντρια στο R.E.A.L Science

Θα ήθελα να συνδράμω και εγώ ώστε οι νέοι να γνωρίσουν επιστημονικούς κλάδους που ίσως δεν είναι τόσο δημοφιλείς αλλά δεν στερούνται καθόλου ενδιαφέροντος και επαγγελματικής σταδιοδρομίας.

Εξειδίκευση

Βιοηθική
Θέματα δεοντολογίας
Κλινικές μελέτες