Παπαγεωργίου Μαρίνα

Γεωλόγος

Αθήνα

Ελλάδα

Προπτυχιακές σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα:

Γεννήθηκα στη Νίκαια του Πειραιά και μεγάλωσα στη Νέα Φιλαδέλφεια της Αθήνας. Τελείωσα τη Φυσικομαθηματική σχολή, τμήμα Γεωλογίας στο Πανεπιστήμιο της θεσσαλονίκης και απο το 1985 διορίστηκα ως εκπαιδευτικός των θετικών επιστημών στη Β/θμια εκπαίδευση. Από το 2000-2015 αποσπάστηκα στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Στυλίδας, ως μέλος της παιδαγωγικής ομάδας , ως αναπληρώτρια και ως υπέυθυνη του κέντρου. Στα πλαίσια των δράσεων του ΚΠΕ , πρόεδρος του Εθνικού θεματικού δικτύου ” Γεωμυθολογικά-Γεωπεριβαλλοντικά μονοπάτια και του δικτύου¨Κλιματικές αλλαγές-ακραία καιρικά φαινόμενα” με συντονιστικό το ΚΠΕ Στυλίδας.Το 2015 αποσπάστηκα στο Υπουργείο Παιδείας στο τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.έωςτο Δεκέμβρη του 2017 που συνταξιοδοτήθηκα, Παρακολούθησα πολλές επιμορφώσεις στην Ελλάδα αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, σχετικά με τη διδακτική των Φυσικών επιστημών,τις στρατηγικές εκπαίδευσης σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες , την ευαισθητοποίηση και τη διδασκαλία σε θέματα όπως η μετανάστευση, ο ρατσισμός κλπ , τη διαχείριση περιβάλλοντος, την περιβαλλοντική εκπαίδευση και την αειφορία, τις νέες τεχνολογίες .. Στα πλαίσια του διδακτικού επιμορφωτικού έργου: Διοργάνωση σεμιναρίων και συνεδρίων, οργάνωση και συντονισμός Ευρωπαικών προγραμμάτων. Ανακοινώσεις και εισηγήσεις σε πολλά σεμινάρια , συνέδρια και Ευρωπαϊκές συναντήσεις, σε Θέματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Οικολογίας, αειφορικής ανάπτυξης κλπ. Συμμετοχή στη Συντονιστική Επιτροπή Τοπικών, Περιφερειακών και Εθνικών Δικτύων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού, δημοσιεύσεις άρθρων.

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου:

Η αγάπη της μάθησης, της διδασκαλίας και της έρευνας με ώθησαν στην απόφαση να ακολουθήσω τη σχολή Θετικών Επιστημών.

Γιατί έγινα εθελόντρια στο R.E.A.L Science

Για να προσφέρω και εγώ εθελοντικά.

Εξειδίκευση

Γεωλογία
Περιβαλλοντική εκπαίδευση
Διοργάνωση & συντονισμός σεμιναρίων