Αμανατίδης Νικόλαος

Πληροφορική

Θεσσαλονική

Ελλάδα

Διδακτορικἐς σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα:

Είμαι συντονιστής εκπαιδευτικού έργου της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και εκπαιδευτής ενηλίκων καθώς και εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες. Πρώην διευθυντής του πειραματικού δημοτικού σχολείου Θεσσαλονίκης ενταγμένου στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Επίσης συντονιστής και αξιολογητής Ευρωπαϊκών προγραμμάτων Horizon και Erasmus, ΕΣΠΑ καθώς και υπότροφος του Ιδρύματος Fulbright. Έχω 25 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της εκπαίδευσης, των ΤΠΕ και των πολυμέσων για την εκπαίδευση και την κατάρτιση. Διατηρώ επίσης συνεχή και συχνή επαφή με τους δασκάλους και διοργανωτές-προωθητές δραστηριοτήτων στον τομέα των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, τόσο στην Ελλάδα όσο και στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και τον υπόλοιπο κόσμο. Επίσης συνεργάζομαι και με σχετικούς εμπειρογνώμονες και υπεύθυνους χάραξης εκπαιδευτικής πολιτικής στην Ευρωπη, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Κύπρο. Είμαι γενικός γραμματέας του Συλλόγου Επιμορφωτών Β επιπέδου: http://sep-tpe.gr και μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Επιστημόνων Πληροφορικής: http://www.epy.gr. καθώς και του Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Έρευνα στην Κοινωνία της Πληροφορίας http://www.ict-net.eu. Επίσης μέλος της Αμερικάνικης Ένωσης για την Επιστήμη και την Τεχνολογία . AASCIT. Μέλος του Ινστιτούτου για την Μηχανική και την Τεχνολογία. Μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος, http://www.pee.gr. Πρωτοπόρος δάσκαλος από την Open Education Europa. Certified Microsoft Innovative Educator , https://education.microsoft.com.

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου:

Πάθος και αγάπη για την εκπαίδευση και την επιμόρφωση τόσο παιδιών όσο και ενηλίκων.

Γιατί έγινα εθελοντής στο R.E.A.L Science:

Εξαιρετική ιδέα! Όπως πήρα καθοδήγηση από τους καθηγητές μου αντίστοιχα θα ήθελα και εγώ να προσφέρω.

Εξειδίκευση

Πληροφορική
Εκπαίδευση
Διδασκαλία