Χρανιώτη Αναστασία

Αρχιτεκτονική

Ρόττερνταμ

Ολλανδία

Μεταπτυχιακές σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα:

Είμαι αρχιτέκτονας μηχανικός με σπουδές στην Αθήνα και το Ντελφτ της Ολλανδίας. Σήμερα εργάζομαι σε εθνικό οργανισμό έρευνας που συμβουλεύει την Ολλανδική κυβέρνηση για τη διαμόρφωση πολιτικών που αφορούν τις πόλεις και το περιβάλλον

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου:

Αρκετά νωρίς στις σπουδές μου ανακάλυψα το ενδιαφέρον μου για θέματα που αφορούν την πόλη, τις στρατηγικές για αναβάθμιση του δημόσιου χώρου γύρω μας, τη συμμετοχή των πολιτών στη λήψη αποφάσεων για τη γειτονιά τους.

Γιατί έγινα εθελόντρια στο R.E.A.L Science

Το ταξίδι του επαγγελματικού προσανατολισμού είναι μια μεγάλη πρόκληση για πολλά παιδιά. Η δική μου εμπειρία, θα μπορούσε να βοηθήσει τα παιδιά να καταλάβουν πως το αντικείμενο που σε ενδιαφέρει χτίζεται σταδιακά και δεν προδιαγράφεται την ημέρα των αποτελεσμάτων των πανελληνίων.

Εξειδίκευση

Αρχιτεκτονική
Μηχανική