Ιωακειμίδου Σουζάνα

Κλινική Διατροφή

Ρόδος

Ελλάδα

Μεταπτυχιακές σπουδές

Προφίλ Εθελοντή - Επιστήμονα

Λίγα λόγια για εμένα:

Αναζητώ την απόκτηση γνώσεων, δεξιοτήτων και εμπειριών και η προσωπικότητα μου ως επαγγελματίας χαρακτηρίζεται από ενθουσιασμό, αφοσίωση, δημιουργικότητα.

Γιατί δίαλεξα την καριέρα μου:

Η κατεύθυνση των ενδιαφερόντων μου, γύρω από την επιστήμη της διατροφής είναι ευρεία, θεωρώντας έτσι ότι αποκτώ μία πιο ολοκληρωμένη άποψη γύρω από όλες τις προσεγγίσεις της επιστήμης της διατροφής. Αφού, το φαγητό συνδέεται με τις περισσότερες πτυχές της ζωής του ανθρώπου. Ωστόσο, τα τελευταία έτη οι δεξιότητες που έχω αναπτύξει περισσότερο αφορούν την εκπαίδευση του πληθυσμού γύρω από διατροφικά ζητήματα και την πρόληψη με απώτερο σκοπό την προαγωγή της υγείας με χρήση της βιωματικής μάθησης, αλλά και στην αντιμετώπιση καταστάσεων μέσω διατροφικών παρεμβάσεων.

Γιατί έγινα εθελόντρια στο R.E.A.L Science

Θα ήταν μεγάλη μου χαρά να βοηθήσω νέους και νέες, που ενδιαφέρονται να ασχοληθούν με την επιστήμη της Διατροφής.

Εξειδίκευση

Διατροφογενετική
Διατροφολογία
Κλινική Διατροφή