Συμεωνίδης Αλέξανδρος

Πληροφορική

Νέα Υόρκη

ΗΠΑ

Μεταπτυχιακές σπουδές

Υπεύθυνος Ασφάλειας & ΙΤ

Ο Αλέξης σχεδιάζει νέα πληροφοριακά συστήματα, είναι πληροφοριακός νεωτεριστής, μέντορας και δημιουργικός επιστήμονας πληροφορικής. Έχει πάνω από 18 χρόνια εμπειρίας στην ανάπτυξη και διαχείριση λογισμικού με έμφαση στα τραπεζικά και οικονομικά συστήματα, τη σύνθεση τεχνικών ομάδων και τη διεύθυνση ομάδων σε πολλαπλές γεωγραφικές περιοχές του πλανήτη. Τα τελευταία χρόνια ασχολείται με μετρήσεις εμπειρίας τραπεζικού λογισμικού καθώς επίσης και αποδοτικότητας τεχνικών ομάδων.

Καθώς ο ίδιος είναι επιστήμονας που μεγάλωσε στο περιβάλλον της Ελληνικής παιδείας – με τα καλά αλλά και τα προβλήματα της, αναγνωρίζει την βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η πρωτοβουλία του RealScience και την υποστηρίζει προσφέροντας τον προσωπικό του χρόνο.

Skills

Πληροφοριακά συστήματα
Πληροφορική
Τραπεζικά και οικονομικά συστήματα
Mentoring