Μάμας Χριστόφορος

Εκπαιδευτικὀς – Ερευνητής

Σαν Ντιέγκο, Καλιφόρνια

ΗΠΑ

Διδακτορικές σπουδές

Εκπαιδευτικός Σύμβουλος

Ο Χριστόφορος είναι ακαδημαϊκός, εκπαιδευτικός και ερευνητής στο Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας, Σαν Ντιέγκο. Ολοκλήρωσε τις προπτυχιακές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (εκπαιδευτικός Δημοτικής εκπαίδευσης) και στη συνέχεια περάτωσε τις διδακτορικές του σπουδές στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ακαδημαϊκά, ο Χριστόφορος είναι Επίκουρος Καθηγητής και ερευνητικά ασχολείται με την Ειδική και Ενιαία Εκπαίδευση (Special and Inclusive Education). Συγκεκριμένα, η έρευνά του εστιάζεται στις κοινωνικές σχέσεις μεταξύ των παιδιών με ειδικές ανάγκες με τους συμμαθητές του. Βασική μεθοδολογία που χρησιμοποιεί είναι το social network analysis, το οποίο εξετάζει πώς τα κοινωνικά δίκτυα των μαθητών επηρεάζουν τη σχολική τους ζωή, ακαδημαϊκή επίδοση και ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη. Ξεκινώντας ο ίδιος από μια μικρή αγροτική κοινότητα επικροτεί και υποστηρίζει τις πρωτοβουλίες του REAL Science.

Εξειδίκευση

Έρευνα
Συγγραφή
Διδασκαλία

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Post comment